Hoe bind je jouw medewerkers aan je bedrijf?

Is het vinden van goed gekwalificeerd personeel voor jouw bedrijf ook zo lastig?
Net nu je zo zou kunnen groeien in omzet, heb je onvoldoende personeel om al het werk te verzetten. Dat belemmert je groei behoorlijk. Ook de kosten van werving en selectie van nieuwe medewerkers rijzen de pan uit!

Natuurlijk heb je gedacht aan goede salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar hoe maak je het verschil? Ik denk dat je een verschil kunt maken door budget vrij te maken voor lokale goede doelen. Onderzoek welke goede doelen de voorkeur van je medewerkers hebben en richt je daarop.

Jouw productieleider is in zijn vrije tijd misschien wel heel actief bij een lokale voetbalclub. Hij zal het zeker waarderen wanneer je als bedrijf iets voor zijn club kan betekenen. Geef hem 1 dag per jaar om in jouw tijd aan de slag te gaan voor de club. Of misschien kun je zelfs met een groep medewerkers de velden klaar maken voor het seizoen! Iedereen binnen de voetbalclub leert zo jouw bedrijf kennen op een heel positieve manier. Denk je ook niet dat dat ertoe zal leiden dat jouw productieleider zich meer betrokken voelt bij je bedrijf? Wie weet leidt het zelfs tot nieuwe medewerkers voor je bedrijf omdat ze je via de club hebben leren kennen als een sociaal betrokken bedrijf!

AVG-proof sponsoren

Komen er bij jouw bedrijf aanvragen voor sponsoring binnen? Per mail? Wie beoordeelt die aanvragen? Veelal is er een taak weggelegd voor de secretaresse om een eerste selectie te maken, daarna mailt zij het door naar de mensen die er over gaan.

Verenigingen sturen als het goed is een complete aanvraag toe. Met begroting en offertes, je weet ook meteen hoeveel reserve ze nog in kas hebben. Dan zijn natuurlijk gegevens waar je zorgvuldig mee om dient te gaan, denk aan de AVG-normen.

Mijn klant wilde niet langer dat deze gegevens in verschillende mailboxen te zien waren. 
We hebben een eenvoudig platform in gebruik genomen dat is aangepast naar de wensen van mijn klant. De aanvrager kan online zijn aanvraag doen en beantwoordt de vragen die wij van belang vinden. Uiteraard moet de aanvrager een aantal bijlages toevoegen die we gebruiken voor de beoordeling van de aanvraag. Het mooie is dat we zelf kunnen aangeven wie van onze medewerkers welke gegevens mag inzien. Zo heeft iedereen voldoende informatie om een beslissing te nemen over de sponsoraanvraag en hebben we meteen een mooi archief. Handig is ook dat je via het platform standaard mails kunt inrichten die op door jouw gekozen momenten worden verstuurd, bijvoorbeeld een afwijzing of vraag om nadere informatie.

Wanneer ben je toe aan zo’n platform? Wanneer je een beleid hebt geschreven over hoe jouw bedrijf omgaat met aanvragen is het een mooi moment om ook het platform in gebruik te nemen. Zo ben je snel AVG-proof!

Wanneer is het tijd voor een sponsorbeleid?

Word jij ook regelmatig gevraagd om lokale clubs te sponsoren? Natuurlijk wil je graag iets bijdragen aan de lokale samenleving, maar je kunt toch niet aan de gang blijven. Nee zeggen is altijd moeilijk.
Je vraagt je wel eens af hoe je nu werkelijk impact kan hebben en daarmee ook het imago van je bedrijf versterkt. Dat is het moment om serieus naar je sponsoring te kijken.

Een klant van mij merkte dat ondanks al zijn goede bedoelingen vooral de clubs die hij geen sponsoring gaf zich dat herinnerden. Er werd negatief gesproken over zijn weigering. Alle donaties aan verenigingen werden niet genoemd in de publiciteit.

Daar wilde hij graag iets aan veranderen! We hebben met een aantal enthousiaste medewerkers een groep gevormd om te bepalen waar binnen zijn bedrijf de sponsorgelden aan besteed zouden kunnen worden. Draagvlak creëren binnen het bedrijf voor het sponsorbeleid is belangrijk. Het advies vanuit de groep is voorgelegd aan de directie die er een aantal criteria voor het ontvangen van sponsorgelden aan heeft toegevoegd.
Het gemaakte sponsorbeleid communiceren we in eerste instantie via de website en naar alle medewerkers. Zo wordt het voor de lokale clubs helder voor welke sponsoring ze bij mijn klant terecht kunnen. Nee zeggen komt minder vaak voor, én als het nodig is, dan is er een goede onderbouwing. De teleurstelling bij de clubs is minder groot door de duidelijkheid.

De clubs die wel verblijd worden met een donatie vragen we als tegenprestatie om aandacht te besteden aan hun PR. We maken een fotootje van de chequeoverdracht en plaatsen die op de social media kanalen van mijn klant en de club. Zo komt mijn klant positief in het nieuws en wordt het steeds duidelijker wat hij maatschappelijk van belang acht!

Ga het doen!

Om echt in actie te komen heb je persoonlijk leiderschap nodig. Je moet leiding kunnen geven aan jezelf, misschien wel moeilijker dan leiding geven aan je medewerkers. Gisteren volgde ik een masterclass persoonlijk leiderschap, daar ontdekte ik opnieuw dat het belangrijk is om gezond te zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam, zo werd dat immers vroeger al benoemd.

Wanneer je leiding wilt krijgen over jezelf is het van belang dat je jouw prefrontale cortex in goede conditie houdt. Het voorste puntje van je brein is betrokken bij cognitie, bijvoorbeeld bij het aanmaken van doelen en subdoelen. Het zorgt ervoor dat je niet impulsief reageert op gebeurtenissen, maar een keuzefase inbouwt tussen stimulans en respons. Eerst denken dan doen.

Om je brein gezond te houden dien je rekening te houden met de volgende vier punten:

– Houd je lichaam gezond door voldoende te bewegen en slapen en gezond te eten
– Zorg voor een uitgerust werkgeheugen door regelmatig pauzes te nemen en niet te multitasken
– Houd overzicht op je werkzaamheden
– Werk gefocust, bijvoorbeeld in bloktijden en mediteer of verdiep je eens in mindfulness

Met dat gezonde brein is je lichaam in staat om nieuwe neurale paden in je hersenen aan te leggen. Nieuwe geautomatiseerde gedragsvormen, oftewel nieuwe gewoontes aan te leren. 
Om een nieuwe gewoonte te ontwikkelen is het belangrijk om eerst te bedenken wat je moet opgeven voor deze nieuwe gewoonte en of dat het écht waard is. Wanneer je hebt besloten dat je een nieuw neurologisch pad wilt aanleggen, ga je op de volgende manier te werk:
1. Bedenk wat je nodig hebt om succesvol te kunnen starten met de nieuwe gewoonte. Ontbreekt het wellicht nog aan kennis of kunde? En heb je voldoende motivatie?
2. Zet de nieuwe gewoonte minimaal 2 maanden door, die tijd is echt nodig om het nieuwe neurologische pad aan te leggen.
3. Zorg dat je elke dag een reminder krijgt om het gedrag door te zetten. Hang briefjes op of deel je doel met andere mensen. Voor veel mensen is een coach een handige stok achter de deur.

Veel succes!

#Succesvolondernemen #gestructureerdwerken #aanhetroer #SCRUM #MKB # EIGENWIND