Succes voor jouw initiatief

Jij wilt bijdragen aan de maatschappij. Je hebt hiervoor inmiddels een stichting of vereniging opgericht, misschien heb je zelfs al een ANBI-status aangevraagd. Het kan gaan om een lokaal of nationaal initiatief.

Nu is de tijd rijp voor het om het vergroten van draagvlak en je bekendheid. Daarmee leg je de basis voor jouw initiatief en creëer je mogelijkheden voor fondsenwerving.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over jouw mogelijkheden.

Wij realiseren succesvolle projecten voor fondsenwerving en PR ten behoeve van maatschappelijke initiatieven.